211

Training Financiën voor niet-financiële managers

Training Financiën voor niet-financiële managers
(€ 1.250 per persoon, excl. BTW, tweedaagse)

Deze training is bestemd voor directeur-bestuurder, RvC-leden en managers die niet over voldoende financiële kennis beschikken, maar daar wel verantwoordelijkheid voor dragen (aanvangsniveau HBO en trainingsniveau HBO/WO). 

Het financiële huishoudboekje van corporaties staat steeds meer onder druk. Als directie en management heeft u de verantwoordelijkheid over de financiële continuïteit van uw organisatie. Eisen worden verder opgeschroefd door in- en externe toezichthouders. U stelt hogere eisen aan uw managementrapportages om te sturen en verantwoording af te kunnen leggen. Daarnaast komt u steeds meer in aanraking met rapportages zoals de jaarrekening, de meerjarenbegroting en de bedrijfswaardeberekeningen. Corporaties moeten meer sturen op kasstromen. Hoe gaat u daarmee om? Onderwerpen als een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering vragen uw aandacht en hoe vergroot ik het kostenbewustzijn van mijn medewerkers?

Inhoud
Hoe brengt u de financiële risico's in kaart? Welke eisen stelt u aan het financiële beleid? Hoe staat het met onze financiële positie? In deze tweedaagse komen deze en onderstaande onderwerpen aan de orde:

 • actualiteiten, wat zijn de gevolgen van onder andere het Europadossier, het regeerakkoord, de crisis, parlementaire enquête en de herziene Woningwet
 • financieel begrippenkader, waar sturen we nu eigenlijk op
 • sturen op rendement en kasstromen
 • exploitatieopzet van een woning
 • bedrijfswaardeberekening en onrendabele top
 • marktwaarde in verhuurde staat
 • baten en lasten versus inkomsten en uitgaven
 • balans en balanswaardering
 • winst- en verliesrekening en resultatenanalyse
 • inkadering financiële positie
 • vermogens- en liquiditeitenbeheer
 • begroten en budgetteren
 • risicomanagement
 • rol van toezichthouders
 • welke rol speelt u?

Resultaat
Na afloop bent u in staat:

 • uw eigen jaarrekening en meerjarenbegroting te lezen en te interpreteren
 • uw financiële positie zelfstandig in kaart te brengen
 • te sturen op de operationele en financiële geldstromen
 • het formuleren van financiële beleidskaders
 • investeringsrisico's te beoordelenDe Training Financiën voor niet-financiële managers is een coproductie van FBTA en Nestas communicatie

Data en locaties
Woensdag 11 en donderdag 12 december (5 dagdelen verdeeld over twee dagen)
Regio Amsterdam

Deelnamekosten
De deelnamekosten van de Training Financiën voor niet-financiële managers bedragen € 1.250 per deelnemer exclusief BTW, inclusief arrangementskosten en inclusief cursusmateriaal.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor de Training Financiën voor niet-financiële managers.

Incompany
U kunt deze cursus uiteraard ook incompany volgen.

Annuleren    
Zie Algemene leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure CorporatieCursussen.nl

PE-punten
Voor deelname aan deze training ontvangen directeur-bestuurders en/of RvC leden 16 PE punten.
Meer weten over PE-punten?

Organisatie en inlichtingen    
CorporatieCursussen.nl
T (036) 530 77 00
E info@corporatiecursussen.nl

Loading...
Loading...

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

CEDEO erkend

Cedeo geregistreerd
Cedeo geregistreerd

Nestas communicatie

Bezoekadres:
Jool Hulstraat 1
1327 HB Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecursussen.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Jool Hulstraat 1   -   1327 HB Almere   -   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecursussen.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Login