123

Training Huisbezoeken afleggen bij huurders

Training Huisbezoeken afleggen bij huurders
(wordt alleen incompany gegeven) 

Op zoek naar betere en andere vormen van huurdersparticipatie? De wens om huurders meer zelf te laten doen? Betrek uw huurders bij de opgaven rondom de betaalbaarheid en kwaliteit van de woning via een huisbezoek. Het resultaat: betere binding met uw huurders én gedragen ideeën voor bijvoorbeeld bezuinigingen en zelfbeheer. 

Huisbezoeken afleggen zorgt voor (vernieuwd) contact met uw huurders. Gesprekken bij mensen thuis aan de keukentafel hebben grote impact. Huurders waarderen het dat u de moeite neemt ze op te zoeken en naar ze te luisteren. De huisbezoeken leveren de corporatie bovendien een schat aan informatie op. Hoe denken de huurders over hun huis, complex, buurt, wijk? Welke ideeën hebben zij als het gaat om het betaalbaar houden van de huur? Zijn ze bereid zelf zaken te onderhouden als dat bijvoorbeeld een huurverhoging kan beperken? De informatie helpt strategische en beleidsmatige keuzes te maken.

Voor wie
De training is bestemd voor iedere corporatiemedewerker die vanuit zijn of haar functie meer wil weten over wat speelt bij huurders en de wijken of buurten waarin zij wonen: managers Strategie, beleidsmedewerkers, managers en medewerkers Wonen, managers en medewerkers Communicatie.

Inhoud 
Deze training maakt u wegwijs in de opzet en organisatie van een huisbezoektraject. U leert open gesprekstechnieken te hanteren. Ook leert u hoe u de output van de gesprekken efficiënt kunt benutten voor het maken van strategische en beleidsmatige keuzes. Uiteraard ontvangt u een concreet stappenplan met alle te ondernemen activiteiten. In de training komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

  • het wie, wat, waar en waarom van huisbezoeken
  • de inrichting van een huisbezoektraject
  • open gespreksvoering: de belangrijkste technieken
  • open gespreksvoering, maar wel met houvast: de themaboom
  • verslaglegging en ordening
  • valideren, verrijken en wegen
  • interpreteren

Docent
Hiske de Ridder werkte ruim acht jaar als trainer en coach voor zowel profit- als non-profitorganisaties. Sinds 2008 werkt zij als adviseur bij Vannimwegen. Hiske is erop gericht zaken in beweging te krijgen, of dat nu een individu, een team of een hele organisatie is. In haar trainingen zet ze interactieve werkvormen in, maar ook bouwt zij regelmatig momenten in om te reflecteren op de eigen (en andermans) manier van handelen. Daarmee komt een beweging op gang, die zich doorzet in het eigen werk. Hiske begeleidde diverse huisbezoektrajecten bij woningcorporaties en in de zorgsector.

De Training Huisbezoeken afleggen is een coproductie van Vannimwegen en Nestas communicatie

Incompany
Wij bieden de Training Huisbezoeken afleggen incompany aan.
Datum in overleg.

Deelnamekosten    
Vul bij Aanmelden uw wensen in en wij sturen u een offerte. 

Annuleren    
Zie Algemene leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure CorporatieCursussen.nl

Organisatie en inlichtingen    
CorporatieCursussen.nl
T (036) 530 77 00
info@corporatiecursussen.nl

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

Nestas communicatie

Bezoekadres:

Veluwezoom 32
1327 AH Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecursussen.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecursussen.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Inloggen