121

Training Interculturele communicatie

Training Interculturele communicatie
(wordt alleen incompany gegeven)

Als professional werkzaam bij een corporatie heeft u in uw contact te maken met verschillende culturen. De corporatie heeft een bedrijfsvisie, doelstellingen en (wettelijke) richtlijnen die bepalen hoe u zich als professional moet opstellen. Ook hebben de overheid en media een mening over hoe professionals moeten omgaan met een diversiteit aan mensen. Hoe kunt u zelf de regie nemen en houden bij het scheppen van voorwaarden om uw werk optimaal te kunnen en blijven doen?

In de training Interculturele communicatie dagen wij u op interactieve wijze uit op zoek te gaan naar een manier om uw kennis, ervaring en vaardigheden bewust in te zetten met als doel uw gesprekspartner te ‘ontmoeten’. Immers, communicatie is een uitwisseling van gedrag, zintuigelijke beïnvloeding, en het gebruik van woorden met een bewust of onbewust doel. 

Inhoud

  • Ontdekking van eigen kennis, ervaring en vaardigheden aan de hand van een interculturele kennismakingsronde.
  • Hoe kunt u uw eigen kennis, ervaring en vaardigheden constructief inzetten bij uw werkzaamheden? Ondersteunend hierbij is het bespreken van door de deelnemers ingebrachte casussen. Het toepassen van luister – en gesprekstechnieken en omzetten naar afspraken.  
  • Hoe kunt u de opgedane ervaringen verankeren en ontwikkelen in uw organisatie of team? Het toepassen van interculturele intervisie bij het bespreken van een casus staat hierbij centraal.
  • Evaluatie van de dag

Resultaat
Na het volgen van deze training:

  • bent u zich bewust van de invloed van de eigen socialisatie (kennis, ervaring en vaardigheden) op uw gesprekspartner.
  • weet u ze dat uw gesprekspartner een soortgelijk proces doormaakt en dat duidelijke, haalbare afspraken gemaakt moeten worden om tot een samenwerking te komen.
  • bent u zich er bewust van wanneer u reactief of proactief bent en welk voordeel dit heeft.
  • ervaart u dat het initiatief bij u ligt (voor maken van meetbare, werkbare afspraken) om in een ontmoeting met anderen bewust invloed uit te oefenen om zo te kunnen omgaan met andere culturen.

Docent
Kenneth Macnack is eigenaar van KAM bv, communicatie advies, training en coaching. Hij is gespecialiseerd in het geven van adviezen, trainingen en coaching op het gebied van: interculturele vraagstukken; agressiebeheersing en samenwerking binnen gemeentes, welzijnsinstellingen, politie, beveiligingsorganisatie en het hoger beroepsonderwijs.

De Training Interculturele communicatie is een coproductie van KAM en Nestas communicatie

Incompany
Wij bieden de Training Interculturele communicatie alleen incompany aan. 
Datum in overleg/

Deelnamekosten
Vul bij Aanmelden uw wensen in en wij sturen u een offerte. 

Annuleren
Zie Algemene leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure CorporatieCursussen.nl

Organisatie en inlichtingen    
CorporatieCursussen.nl
T (036) 530 77 00
E info@corporatiecursussen.nl

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

Nestas communicatie

Bezoekadres:

Veluwezoom 32
1327 AH Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecursussen.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecursussen.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Inloggen