210

Introductie Risicomanagement voor woningcorporaties
(deze introductie wordt alleen incompany gegeven)

Een corporatie heeft bij het uitvoeren van haar strategie en in de bedrijfsvoering te maken met allerlei onzekerheden. Sommige onzekerheden bieden kansen, andere onzekerheden vormen een bedreiging voor de corporatie om haar doelstellingen te realiseren. Hoe beter een corporatie in staat is deze onzekerheden in beeld te brengen en te beheersen, hoe beter de corporatie kansen kan benutten, risico’s bewust kan nemen en daarmee haar strategie en doelstellingen kan realiseren. Een goede inrichting en werking van het risicomanagement draagt hieraan bij.

Van het bestuur van een corporatie wordt verwacht dat zij de risico’s die verband houden met de activiteiten in kaart brengt, een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico’s hanteert, en hierover verantwoording aflegt. De Raad van Commissarissen (RvC) moet hierop toezien. De concerncontroller heeft hierin een ondersteunende en toetsende rol. 

Deze eendaagse training is bedoeld voor (beginnende) concerncontrollers, business controllers,  risicomanagers en auditors die werkzaam zijn bij woningcorporaties. Daarnaast biedt de training bruikbare handvatten voor bijvoorbeeld managers financiën & bedrijfsvoering, bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen om invulling te geven aan of toezicht te houden op het risicomanagement binnen de corporatie. 

Inhoud
Tijdens de training komen de volgende zaken aan bod:
•    Basisbegrippen risicomanagement
•    Verwachtingen van stakeholders (w.o. Aw en WSW)
•    Het inrichten van de risicomanagement cyclus
•    Rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie (three lines model)
•    Identificeren van verschillende risico’s (strategisch, operationeel, financieel)
•    Definiëren van de risicobereidheid
•    Methoden en technieken om risico’s en beheersmaatregelen te beoordelen
•    Het beïnvloeden van houding en gedrag met soft controls

Leerdoelen
•    De deelnemer kent de belangrijkste begrippen en attentiepunten in het kader van risicomanagement
•    De deelnemer weet hoe risicomanagement effectief ingericht kan worden en wat ieders rol daarin is
•    De deelnemer is in staat om de belangrijkste risico’s voor de corporatie te identificeren en daarop een risicobereidheid te bepalen
•    De deelnemer kan de methoden en technieken toepassen om risico’s en beheersmaatregelen te beoordelen
•    De deelnemer heeft begrip van het belang van houding en gedrag in relatie tot risicomanagement en hoe dit beïnvloed kan worden met behulp van soft controls.

Docent
Frank van Egeraat is partner van Accent Advies. Hij adviseert organisaties in de profit en non-profit sector op het gebied van risicomanagement, internal control en auditing. Hij is zijn carrière gestart in de bancaire sector, waar hij gedurende 15 jaar als auditor, risicomanager en financieel manager gewerkt heeft. 
Inmiddels is Frank ruim 14 jaar werkzaam als consultant en adviseert hij in die rol voornamelijk financiële instellingen, woningcorporaties en andere (semi-) publieke organisaties. Hij heeft onder andere de functie van hoofd risicomanagement bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) vervult en heeft aan de basis gestaan van het kader dat het WSW (samen met de Autoriteit woningcorporaties) hanteert voor de (risico)beoordeling van corporaties. 
Momenteel ondersteunt Frank verschillende corporaties bij het inrichten van risicomanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hij vervult bij verschillende corporaties de functie van concerncontroller / internal auditor (permanent en op interim basis). Daarnaast is hij lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie van Woonstichting SSW in De Bilt. Frank is vaste docent/inleider op het gebied van risicomanagement bij verschillende opleidingsinstituten, zoals Wagner & Company, de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus School of Accounting & Assurance.

Deze training is een coproductie van Accent Advies en Nestas communicatie.

Incompany
Wij bieden de Introductie Risicomanagement voor woningcorporaties alleen incompany aan.
Datum in overleg.

Deelnamekosten
Vul bij Aanmelden uw wensen in en wij sturen u een offerte.

Annuleren
Zie Algemene leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure CorporatieCursussen.nl

Organisatie en inlichtingen    
CorporatieCursussen.nl
T (036) 530 77 00
E info@corporatiecursussen.nl

 

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

Nestas communicatie

Bezoekadres:

Veluwezoom 32
1327 AH Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecursussen.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecursussen.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Inloggen